ไรฝุ่น…ตัวอันตรายรายที่คุณมองไม่เห็น

ไรฝุ่นคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในก้อนฝุ่นที่สามารถพบได้ทั่วไปตามส่วนต่างๆของบ้าน ไรฝุ่นกินเศษผิวหนังที่ตายแล้วของ
Read more