เสื้อผ้าที่ใส่…ก็แพร่เชื้อโรคได้

รู้หรือไม่?…เสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่หรือแม้แต่ผ้าเช็ดตัวของคุณสามารถแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นได้ เชื้อโรคบนผ้าสามารถกระจายไปที่ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่น
Read more