4 พฤติกรรมพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้…เพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [EN]

  • Home [EN]
  • Apartment
  • 4 พฤติกรรมพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้…เพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [EN]

1. ล้างมือบ่อยๆ

ล้างด้วยน้ำยาที่มีแอลกอฮอร์เป็นส่วนผสมหลัก หรือล้างด้วยสบู่และน้ำเปล่า
ทำไม? เพราะการล้างมือด้วยแอลกอฮอร์หรือสบู่และน้ำสามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่ติดมากับมือเราได้

2. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ให้อยู่ห่างจากคนที่มีอาการไอจามในระยะอย่างน้อย 1 เมตร
ทำไม? เมื่อคนไอหรือจามจะปล่อยของเหลวจากจมูกหรือปากในรูปแบบของละอองฝอย ซึ่งถ้าหากคนๆนั้นมีเชื้อCOVID-19 เชื้อก็จะติดออกมาด้วย ดังนั้นจึงอยู่ให้ห่างกันอย่างนั้น 1 เมตรเพื่อป้องกันการหายใจเอาละออกฝอยเข้าสู่ร่างการตัวเอง

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก และปาก

ทำไม? หากมือเรามีเชื้อไวรัสติดอยู่ ไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างการของเราได้ผ่านทางดวงตา จมูก และปาก

4. ป้องกันตัวเองเมื่อไอหรือจาม

เราควรฝึกให้เป็นนิสัยเมื่อไอหรือจาม โดยการใช้ข้อพับแขนปิดปากเมื่อไอหรือจาม หรือสามารถใช้กระดาษทิชชู่ในการปิดปากเมื่อไอหรือจาม และทิ้งทิชชู่นั้นทันทีหลังการไอหรือจาม
ทำไม? เนื่องจากไวรัสสามารถแพร่สู่คนรอบข้างได้จากของเหลวที่ออกมาจากเราเมื่อมีการไอหรือจาม

Source: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Sofaboy Service
บริการซักทำความสะอาดโซฟา ที่นอน พรม ผ้าม่าน และเฟอร์นิเจอร์ผ้าทุกชนิด

  • โทร. 0931138637
  • Line: @sofaboy
  • FB: sofaboyservice
  • Email: sofaboyservice@gmail.com
  • Website: sofaboyservice.com
Previous Post

Leave A Comment